Homepage van Cyril Lansink

Direct naar inhoud

Menu
Home
Freelansink
Cyril Lansink
Contact
Cyril Lansink
cyril.lansink@hetnet.nl
Teksten
boekrecensies
de fiets
essays/artikelen
kindergedichten
taalkruimels
weblog
interviews

Het verlangen naar onsterfelijkheid

Het leven is eindig. Met de dood is het afgelopen. Of toch niet? In ieder geval heeft de mens altijd geweigerd zich bij dit fait accompli neer te leggen. Vooral in de religie vond hij een antwoord op zijn verlangen naar onsterfelijkheid: God neemt hem op in het eeuwige leven van het hiernamaals.

Sinds het darwinisme heeft de goddelijke oplossing voor de onverkwikkelijke dood aan kracht verloren. Sterker, niet alleen de individuele mens ook de mens als soort is in de evolutieleer uiteindelijk gedoemd om restloos te verdwijnen (zoals vele soorten voor en na hem).

In zijn nieuwste boek geeft politiek filosoof John Gray een scherpzinnige analyse van de illusoire pogingen om deze wetenschappelijke waarheden over leven en dood het hoofd te bieden. Zo volgt hij in deel 1 een spiritistische beweging van Engelse intellectuelen en politici die meenden te kunnen communiceren met de doden. Is het verlangen om de dood te overwinnen bij hen nog maatschappelijk onschuldig, in deel 2 maakt het deel uit van een allesdoordringende politiek. Gray beschrijft daarin nauwgezet hoe in het Rusland van na de Revolutie leven en dood werktuigen werden in handen van een bolsjewistische elite, die zich godgelijke scheppers en vernietigers waanden. Legden zij zich er aan de ene kant op toe om de gebalsemde Lenin onsterfelijk te maken, zij deinsden er aan de andere kant niet voor terug om miljoenen mensen te vermoorden die niet pasten in het beeld van het nieuwe mensdom.

Het onsterfelijkheidscomité is geen gemakkelijk verteerbare kost. Maar alleszins de moeite waard. Al is het maar om ons te herinneren aan wie we zijn: wezens die, hoeveel kennis ze ook zullen vergaren en hoewel ze het dromen over onsterfelijkheid niet kunnen laten, gebonden zijn aan dit ene chaotische, vergankelijke, maar juist daarom ook in potentie mooie leven.

John Gray, Het onsterfelijkheidscomité; Wetenschap en het wonderlijke streven de dood te overwinnen, Ambo